Stempling dør

  • Stamping Die

    Stempling Die

    Stempelform er et slags spesialprosessutstyr som behandler materialer (metall eller ikke-metall) til deler (eller halvfabrikata) i kaldstempingsprosess, som kalles kaldstempelform (ofte kjent som kaldstempelform). Stempling er en slags trykkbehandlingsmetode som bruker